Η εταιρεία
"Σ. ΚΑΝΔΥΛΑΣ Α.Ε." είναι μία επιχείρηση με μακρά παράδοση στο χώρο της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων.

Προφίλ