Η εταιρεία
"Σ. ΚΑΝΔΥΛΑΣ Α.Ε." είναι μία επιχείρηση με μακρά παράδοση στο χώρο της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων.

Συνεργάτες στην Ελλάδα

Βρείτε τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.

Συνεργάτες στο Εξωτερικό

Βρείτε τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.