Χαλβάς ΒεροίαςΧύμα σε λεκάνες 10Kg

Προδιαγραφές

Διάρκεια ζωής

2 χρόνια

Συνθήκες αποθήκευσης 

Σε ψύξη 8-10° C

Η καλύτερη πώληση για τον χύμα χαλβά γίνετε στα ψυγεία των αλλαντικών και των τυριών.