ΣιροπιαστάΡοξάκια

Προδιαγραφές

Διάρκεια ζωής

25 ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης 

Σε ψύξη 4 ° C