ΣιροπιαστάΣιροπιαστά σε Display

Προδιαγραφές

Διάρκεια Ζωής
8 μήνες για όλα τα DISPLAY

25 ημέρες για τα ροξάκια


Συνθήκες Αποθήκευσης
Δροσερό και ξηρό μέρος.

Ως γέμιση χρησιμοποιείται καρύδι και αμύγδαλο.